نمایش محصول

نام طرح : دكور لیبرا
نوع لعاب : لعاب مات
نوع کاربرد : فضای داخلی و خارجی
نوع سبک : طرح سمنت
سایز های موجود : 60 * 60