نمایش محصول

نام طرح : شایا NP22
نوع لعاب : لعاب براق
نوع کاربرد : فضای داخلی و خارجی
نوع سبک : طرح سنگ
سایز های موجود : 60 * 60