نمایش محصول

نام طرح : ترمیا NP24
نوع لعاب : لعاب مات
نوع کاربرد : دیوار و نما
نوع سبک : طرح سنگ
سایز های موجود : 30 * 90