نمایش محصول

نام طرح : رومیس
نوع لعاب : لعاب مات
نوع کاربرد : فضای داخلی و خارجی دیوار و نما
نوع سبک : طرح سنگ طرح افکت دار
سایز های موجود : 120 * 60