صلیب کاشی (Tile Spacer)

صلیب کاشی (Tile Spacer)

صلیب کاشی یا اسپیسرکاشی یا بندکاشی قطعه ای کارامد ، مقرون به صرفه و پرکاربرد جهت تنظیم فاصله دقیق بند بین کاشی و سرامیک و سنگ در هنگام نصب و در نتیجه زیباترشدن کاشیکاری و ایجاد فاصله منظم خواهد شد . صلیب کاشی از جنس پلاستیک فشرده پتروشیمی می باشد و به شکل صلیب یا بعلاوه در ضخامت های 1-2-3-4-5-6-7-8 و 10 میلیمتر طراحی وتولید می شود . معمولا سایزهای 1 تا 6 میلیمتر در نصب کاشی و سرامیک کف و صلیب 7 تا 10 میلیمتر در سطوح عمودی و نماسازی مورد استفاده قرار میگیرد . در مواردی که بند کاشی جهت زیبایی بندهای کاشی مدنظر باشد استفاده از صلیب کاشی یا اسپیسر کاشی میان بندهای کاشی بسیار مناسب و کارآمد می باشد . بخصوص بسیار مشاهده شده است که از بندهای رنگی میان کاشی و سرامیک برای زیبایی استفاده می شود که در این حالت استفاده از صلیب کاشی میان بندهای کاشی و ایجاد فواصل دقیق و منظم بین کاشیها بر این زیبایی خواهد افزود .همچنین از صلیب کاشی و همتراز کاشی میتوان به  صورت ترکیبی استفاده نمودکه ضخامت توسط صلیب وهم سطحی توسط همتراز تنظیم خواهد شد.روش مصرف صلیب کاشی به این ترتیب است که در هنگام نصب کاشی ها ابتدا چسب کاشی را با ماله درز دار به پشت کاشی و روی سطح کشیده و سپس کاشی اول از یک طرف شاقول شده و نصب می شود . صلیب کاشی یا اسپیسر کاشی میان بند کاشی با کاشی بعدی قرار میگیرد و کاشیکاری ادامه می یابد. پس از نصب و اتمام کاشیکاری و خشک شدن چسب کاشی و حصول اطمینان از چسبیدن کاشیها به کف می توان صلیب کاشی را جدا نمود . میزان مصرف صلیب کاشی با تعداد بندهای کاشی و سرامیک برابر می باشد . عدم استفاده از صلیب کاشی یا اسپیسر کاشی در هنگام کاشیکاری موجب بوجود آمدن درزها و بندهای نامنظم و ناگونیا با فواصل مختلف خواهد شد .

صلیب آجر یا صلیب T

صلیب آجر به صورت 3 پر به ضخامت 10mm از جنس پلاستیک فشرده پتروشیمی ساخته می شود و برای استفاده در بندهای آجر بسیار مناسب است و ایجاد بندها و فواصل منظم بین آجر در هنگام نصب می کند . از صلیب آجر علاوه بر استفاده در آجر کاری می توان در کاشیکاری هایی که بندهای آنها به صورت هم بند نمی باشد (بند آجری )نیز می توان استفاده نمود . صلیب آجر در هنگام نصب آجر میان بندها قرار میگیرد و پس از نصب آجرها و بندکشی با یک شی نوک تیز از آن خارج می شود .