صعود تیم كوهنوردی شركت نازسرام به قله شیركوه

صعود تیم كوهنوردی شركت نازسرام به قله شیركوه
بلند ترین قله استان یزد ، با ارتفاع ۴۰۷۵ از سطح دریا در جنوب غربی شهرستان تفت و در فاصله ۵۰ کیلومتری یزد واقع شده است.این قله امتداد شمالی رشته کوه زاگرس محسوب میشود.

صعود تیم كوهنوردی شركت نازسرام به قله 4075 متری شیركوه یزد در تاریخ 1398/04/25 را تبریك عرض می نماییم.