برنامه تولید سایزهای جدید در آینده

برنامه تولید سایزهای جدید در آینده
مژده به مشتریان عزیز و نمایندگان گرامی:

به زودی تولید سایز 30×30  در شركت نازسرام میبد شروع خواهد شد.